traductor

diumenge, 12 d’octubre de 2014

Article 173) UN PASSEIG PER LA BARCELONA MEDIEVAL II

El centre de Barcelona en temps de
Bernat Metge

Continuem la passejada

 la U B va omplir el carrer
 de la Llibreteria
La Llibreteria és, actualment,
un carrer de dolces temptacions
El 1340 neix Bernat Metge al carrer de la Llibreteria,
 llavors és deia Carrer dels Especiers
Palau de la Generalitat


Seu del Centre Excursionista de Catalunya


Vista des de la plaça de l'ÀngelPlaça de l'Àngel, davant d'una
pastisseria emblemàtica,
malauradament, la deixem enrrere

Una altra vista des de  la
Plaça de l'Àngel