traductor

dimecres, 14 de gener de 2015

Article 212 ) CONCURS POÈTIC


Convocatòria
CONCURS per cercar 
els POEMES DE L'ANY 2015,  
dels lectors del  BLOG:  
POEMES AL NAS DE LA LLUNA

Qui pot concursar?
Tothom qui vulgui 
Forma de concursar: Enviar un poema -vostre- (no cal que sigui inèdit), cada concursant pot enviar un màxim de dos poemes per cada llengua en la que concursi.
Com ha de ser el poema?: 
No més llarg de 20 versos o línies.
Tema: lliure
Mètrica: lliure

Tota la informació, enviament de poemes, suggeriments, etc., envieu-los, si us plau a:
info.nasdelalluna@gmail.com 

El poema ha d'anar signat, ja sigui amb el vostre nom real o bé amb pseudònim. Però ha d'anar acompanyat de les dades personals de l'autor: Nom i cognom, número del DNI, adreça, telèfons i e-mail. En la categoria infantil es requereix la data de naixement.

Tots els poemes que concursin es publicaran en aquest blog, i podeu escollir que es publiquin amb el vostre nom real o amb pseudònim. El pseudònim ha de ser el mateix en tots els poemes que enviï un mateix autor. 

Premi: Els poemes guanyadors seran publicats en aquest blog, amb la seva identitat real fotografia i entrevista que farem als autors, i, durant tot l'any següent podran ser, si ho desitgen, col·laboradors del blog.

Categories:
Poesia infantil: Fins a 13 anys d'edat 
Poesia en català
Poesia en castellà
Poesia en qualsevol altre llengua
(Els poemes en altres llengües han d'acompanyar-se de traducció literal al català o al castellà, exceptuant els poemes en portuguès, francès, i italià, per els quals és optativa la traducció)

Cada categoria tindrà un sol guanyador, però s'admet la possibilitat de que un mateix autor pugui ser guanyador en diverses llengües.

Paral·lelament, i a part del jurat de PNLL,  tots els lectors tindran la possibilitat de votar els seus poemes preferits, i, els poemes guanyadors de cada categoria, pels vots dels lectors, igualment seran reconeguts amb la seva identitat.

Dates d'enviament de poemes: Des d'aquest moment comença la recepció de poemes, i es tanca el 30 d'octubre de 2015.

Els resultats seran publicats el 7 de gener de 2016

Convoquem a tots aquells que vulguin aportar premis per els guanyadors, ja sigui en metàl·lic o en espècie, que ho comuniquin al mateix mail indicat abans.

Els membres del jurat de Poemes al Nas de la Lluna no podran ser, a l'hora, concursants.

En canvi, els lectors sí podran exercir al mateix temps la funció de participants i votants.

A partir del 31 d'octubre, i fins el 31 de desembre, els lectors podran votar automàticament els poemes de la seva predilecció, en un quadre on figuraran tos els poemes rebuts i cadascú amb la seva corresponent casella per votar-lo.

Totes les consultes que vulgueu fer, les podeu formular en els comentaris d'aquest post, o bé en el correu electrònic esmentat.

Esperem els vostres poemes i col·laboracions.
-------------------------------------
Convocatoria
  Concurso Para buscar 
los POEMAS DEL AÑO 2015 
de los lectores del BLOG 
POEMES AL NAS DE LA LLUNA

Quien puede concursar?
Todo aquel que lo desee 
Forma de concursar: Enviar un poema -vuestro- (no es preciso que sea inédito), cada concursante puede enviar un máximo de dos poemas per cada lengua en la que concurse.
Como ha de ser el poema?: 
No más largo de 20 versos o líneas.
Tema: libre
Mètrica: libre
Toda la informació, envio de poemas, sugerencias, etc., enviadlos, por favor  a:
info.nasdelalluna@gmail.com 

El poema debe ir firmado, ya sea con vuestro nombre real, o bien con seudónimo. Però debe ir acompañado de los datos personals del autor: Nombre y apellido, número del DNI, dirección, teléfonos y e-mail. En la categoria infantil se requiere la fecha de nacimiento.

Todos los poemas que concursen se publicarán en este blog, y podeis escoger que se publiquen con vuestro nombre real o con seudónimo. El seudónimo ha de ser el mismo en todos los poemas que envíe un mismo autor. 

Premio: Los poemes ganadores quedaràn publicados en este blog, con la identitat real fotografia y entrevista que haremos a los autors, y durante todo el año siguiente, podrán ser, si lo desean, colaboradors del blog.

Categorias:
Poesia infantil: Hasta 13 años de edad  
Poesia en català
Poesia en castellano
Poesia en qualquier otra lengua
(Los poemas en otras lenguas deben acompañarse de traducción literal al català o al castellano,  a excepción de los poemas en portugués, francés, e italiano, en los cuales és optativa la traducció)

Cada categoria tendrá un solo ganador, pero se admite la posibilidat de que un mismo autor pueda ser ganador en diversas lenguas.

Paralelamente, y a parte del jurado de PNLL, todos los lectores tendran la posibilidat de votar sus poemas preferidos, y los poemas ganadores de cada categoria por los votos de los lectores, igualmente serán reconocidos con su identitat.

Fechas de envio de poemas: Desde este momento comienza la recepción de poemas, y se cierra el 30 de octubre de 2015.

Los resultados serán publicados el 7 de enero de 2016

Convocamos a todos aquellos que quieran aportar premios para los ganadores, ya sea en metálico o en especie, que lo comuniquen en el mismo mail antes indicado.

Los miembros del jurado de Poemes al Nas de la Lluna no podran ser, al mismo tiempo, concursantes.

En canvio, los lectores sí podran ejercer al mismo tiempo la función de participantes y votantes.
A partir del 31 de octubre, y hasta el 31 de diciembre, los lectors podran votar automáticament los poemas de su  predilección, en un cuadro en el que figurarán todos los poemas recibidos, cada uno con su correspondiente casilla pera votarlo.

Todas las consultes que querais hacer, las podeis formular en los comentarios de este post, o bien en el correu electrónico mencionado.

Esperamos vuestros poemas y colaboraciones.

 Heu preguntat:
El poema l'haig d'escriure a la mateixa pàgina de Poemes al Nas de la Lluna?
Resposta:
No, el poema l'heu d'enviar al correu electrònic:
info.nasdelalluna@gmail.com, i nosaltres el passarem al blog.

Pregunta

Que se'n farà dels poemes que no guanyin?

Resposta
Els poemes que no resultin guanyadors seran 
esborrats del blog just abans de fer-se públic el veredicte.
Pregunta
Pot enviar-se una imatge acompanyant el poema?
Resposta
No, perquè la majoria no incorporen imatge, i s'intenta que tots tinguin el mateix tractament per part de la organització.
Pregunta
No m'agrada haver de posar el meu número de DNI en els poemes, puc evitar-ho?
Resposta
No es pot ometre aquesta dada per a concursar, però les dades personals son tractades amb total reserva i en cap cas es publicaran.
Pregunta
Avui he entrat en el vostre blog amb la intenció de votar els poemes que més m'agradessin, i no he trobat unes caselles que hi havia fa uns dies, en les que podies votar automàticament, en comptes daixò, dieu que s'ha de votar a través dels "comentaris", però això és una complicació; no entenc res!
Resposta
Us demanem disculpes, i ara intentaré explicar-vos el motiu d'aquests canvis: La idea era que els lectors poguessin anar votant els poemes des del primer moment, així vàrem penjar els quatre primers poemes que ens van arribar, però no sabien que el "sistema" ens bloquejaria la inclusió de nous poemes, i això és el que ens va passar al rebre el cinquè poema; no el podiem incloure en el quadre de votacions. Per això vàrem pensar que, bé a través dels comentaris, o del correu, podrieu seguir  les vostres preferències, però ja hem vist que això no us agrada. De manera que hem pensat en una solució que creiem serà perfecta:
De moment, podreu llegir tots els poemes que ens arribin, però no els podreu votar, a partir del 30 d'octubre, que es tanca la recepció de poemes, els tindreu tots en un quadre de votacions i podreu votar automàticament cliclant una casella, i, tindreu temps de fer-ho fins el 31 de desembre.

Suggeriment
Si voleu que hi participin poetes que escriuen en altres llengües, la informació hauria d'estar, també, en castellà.

Resposta
Tens raó, les bases del concurs les posaré també en castellà. Gràcies pel suggeriment!

Pregunta

Tinc un poema escrit en varies llengües, puc concursar per a totes aquestes llengües amb el mateix poema?

Resposta

No, has de triar en quina llengua concursa aquest poema, però pots adjuntar les traduccions i així l'entendran més lectors. Per a cadascuna de les altres llengües pots enviar altres poemes a concurs, fins a un màxim de dos poemes per cada llengua.

Puc enviar a concurs els poema d'una altra persona?

No, llevat de que adjuntis la seva autorització, i, les dades que posis, han de ser les de l'autor del poema.
Cap comentari: