traductor

dijous, 26 de març de 2015

Article 236) ADMISIÓ DE SOCIS

POEMES AL NAS DE LA LLUNA obre l'admissió de socis 2015, si teniu interés en formar part del nostre cel, manifesteu aquesta voluntat escrivint a la següent adreça:

nasdelalluna@gmail.com

La condició bàsica per ser soci és l'abonament de la quota mínima anual d'adhesió.


Durant aquesta campanya 2015, queda sense efecte la quota de d'inscripció, passant a abonar-se directament la quota anual.

Les peticions d'ingrés rebudes seran proposades en la propera reunió de junta, i rebreu resposta dintre de la següent setmana de la reunió.